Kalite Politikamız

Helba Pharma olarak başta ilaç üretimi olmak üzere uygulamalarımızın tümünde, paydaşlarımız ve çalışanlarımız ile birlikte, ulusal ve uluslararası standartlarla uyum içerisinde güncel GMP gerekliliklerine uygun şekilde faaliyetlerimizi yürütmekteyiz.

Firmamız tüm faaliyetlerinde kaliteden ödün vermeden, çevre ve insan sağlığını koruyarak, hatasız ve güvenilir bir hizmet sunmayı ilke edinmiştir.

Bu ilkemizi tüm çalışanların sorumluluğu olarak gördüğümüzü ve çalışanlarımıza benimsettiğimizi, sürdürülebilir ve gelişen bir kalite sistemi için performansımızı denetimlerle sürekli değerlendirdiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Helba Pharma İç ve Dış San. Tic. A.Ş. Tuzla Deri OSB ilaç üretim tesisinde, yasal mevzuat ve diğer şartlar ile iş sağlığı güvenliği standartlarına uyum içerisinde, çalışanların iş kazaları ve meslek hastalıklarından korunması için güvenli ve sağlıklı çalışma koşulları sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirmeyi taahhüt eder. Üst Yönetim liderliğinde, eğitimlerle çalışanların bilinçlendirilmesi, risklerin belirlenerek azaltılması için gerekli önlemlerin alınması, çalışan ve çalışan temsilcilerinin katılımlarının sağlanması iş sağlığı ve güvenliği politikasının temelini oluşturur.

Bu politika, İş Güvenliği kültürünün geliştirilmesi konusunda hedeflerine ulaşmak için aşağıdaki temel yapıyı oluşturur;

• Yaralanma ve sağlık bozulmalarını önlemek için sürekli iyileştirme yapmak,
• İş güvenliği performans kriterlerini oluşturmak, değerlendirmek ve arttırılması için çalışan katılımlarını sağlamak,
• Çalışan, ziyaretçi, taşeron ve ilgili tarafların fabrika içerisinde sağlık ve güvenliğini sağlamak,

İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda, üst yönetim liderliğinde sürekli iyileştirme ve gelişim için amaçlar belirleyerek amaçlara ulaşmayı tüm Helba Pharma Çalışan sorumluluğu olarak görür, bu konulardaki faaliyetlerimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.

Çevre Politikası

Helba Pharma İç ve Dış San. Tic. A.Ş. Tuzla Deri OSB ilaç üretim tesisinde yürüttüğümüz tüm faaliyetlerde, doğal çevreyi koruyarak, yaşam döngüsü çerçevesinde çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayı, kirlenmenin önlenmesi için sürekli gelişim ve iyileştirmeyi taahhüt eder. Yasalara uyum, çevre boyutları, risk ve fırsatları düzenli olarak değerlendirerek eğitim, bilgilendirme faaliyetleriyle atık bilincini sürdürülebilir olarak yaygınlaştırmak çevre politikamızın temelini oluşturur.

Bu politika kurumsal değerlere bağlı kalarak, hedeflerimize ulaşmak için aşağıdaki temel yapıyı oluşturur;

• Çevresel risklerin ve fırsatların değerlendirilmesi ve uygun eylem planlarının hazırlanmasıyla çevre üzerindeki etkileri azaltmak ve çevre performansının arttırmak,
• Atıkların kaynağında azaltılması ve geri dönüşümüyle mevzuata uygun bertarafı sağlamak,
• İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak, çevre boyutlarının değerlendirmesini yapmak, izlemek ve paydaşları bilgilendirmek,
• Mevcut ve yeni yatırımların planlama aşamasından itibaren yapılacak değişiklikler ile ilgili riskleri değerlendirmek ve yönetmek,
• Acil durum yönetim programlarıyla çevrenin zarar görmesini engellemek,
• Enerjiyi doğru ve verimli kullanarak, doğal kaynakların tüketimini azaltmak,
• Çevre çalışmalarını, yasa, mevzuat ve standartlar hükmünde güncel bilgilerle tüm çalışanların katılımıyla sürdürmek ve devamlılığını sağlamak,

Üst yönetim liderliğinde, çevre korunması kültürünü tüm çalışanlar ve paydaşlarıyla paylaşarak yaşam döngüsü çerçevesinde sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi taahhüt ederek bu konulardaki faaliyetlerimizi tüm kamuoyuna ilan ederiz.