logo

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeleri

Helba Pharma, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin ve 10 ilkesinin imzacıları arasında yer almaktadır.

United Nations (UN) Global Compact-BM Küresel İlkeler 160’ın üzerinde ülkede 15.000’in üzerinde şirket ve 5.000’in üzerinde şirket dışı üyesi ile dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik inisiyatifidir. 2000 yılında çalışmalarına başlayan UN Global Compact, dünyamız, tüm insanlar, topluluklar ve pazarlara fayda sağlayan sürdürülebilir ve kapsayıcı bir küresel ekonomi yaratmak için kurumların iş birliği ile harekete geçmelerini teşvik eder.

UN Global Compact dünya çapındaki şirketlerin stratejilerini ve operasyonlarını insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki 10 İlke‘ye uyumlu hale getirmeleri için desteklerken aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları‘na ulaşılabilmesi için iş dünyasına liderlik eder.

Helba Pharma, imzası aracılığıyla,

  • İnsan haklarının korunmasını desteklemek,
  • Cinsiyet eşitliğinin her alanda savunucusu olmak,
  • Uluslararası çalışma standartlarını garanti etmek,
  • Çevreyi korumak ve iyileştirilmek,
  • Yolsuzluk ve rüşvetle mücadele etmek

gibi konularda taahhüt vermektedir.