Sağlık İçin Bilime Yatırım

Helba Pharma’nın yüksek teknolojiye sahip üretim tesisinde “Sağlık için Bilime Yatırım” vizyonu doğrultusunda AR-GE Merkezi kurulmuştur.

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belgelenen Helba Pharma Ar-Ge Merkezi, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla en güncel bilimsel yöntemlerle, non-steril tüm dozaj şekillerinde eşdeğer ilaç geliştirme yeteneğine sahiptir. Merkezde, merkezi sinir sistemi, dermatoloji, jinekoloji, üroloji, gastroenteroloji, kardiyovasküler hastalıklar alanlarındaki çalışmalar doğrultusunda her yıl ortalama 15 yeni ürün geliştirilmesi hedefleniyor. Ayrıca, tesis içinde yer alan yüksek teknolojideki ekipmanların bulunduğu ve uzman kadronun görev yaptığı Kalite Kontrol Laboratuvarında Validasyon, Kalifikasyon çalışmaları yürütülmektedir.

Bilgi Transferi

Yürütülecek lokal ürün geliştirme projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve araştırma kuruluşları ile ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yenilikçi Ürünler

Yürütülecek lokal ürün geliştirme projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve araştırma kuruluşları ile ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ar-Ge Merkezi

Tüm farmasötik formlarda ürün geliştirme yeteneğine sahip olan Helba Pharma Ar-Ge merkezinde, önformülasyon ve formülasyon geliştirme, pilot üretim sahası, analatik geliştirme laboratuvarı ve stabilite kabinleri yer almaktadır.

İnsan Kaynağı

Teknoloji
  • Patent Tarama ve Değerlendirme
  • Hammadde Karakterizasyonu
  • Tüm Dozaj Formlarına Ait Farmasötik Ürün Geliştirme
  • Analitik Metot Geliştirme, Optimizasyon ve Validasyon
  • Laboratuvar Ölçekli ve Scale-Up Üretimler
  • Proses Optimizasyon ve Validasyon
  • Stabilite Çalışmalar
  • Biyoeşdeğerlik ve Klinik Çalışmalar
  • Teknoloji Transfer Çalışmaları