Sağlık İçin Bilime Yatırım

Helba İlaç, İstanbul Deri Organize Sanayii bölgesinde yüksek teknolojiye sahip Ar-Ge üretim tesisiyle 2020 yılında faaliyete geçecektir.

Helba İlaç Ar-Ge Laboratuvarı, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla en güncel ve bilimsel yöntemlerle non-steril tüm dozaj şekillerinde eşdeğer ilaç geliştirme yeteneği ve altyapısına sahip olacak şekilde kurulmuştur.

Know-How Transferi

Yürütülecek lokal ürün geliştirme projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve araştırma kuruluşları ile ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yenilikçi Ürünler

Helba İlaç, uzman kadrosu ve güncel teknoloji ile donatılmış laboratuvarları ve kapsamlı ekipman parkuru ile katma değeri yüksek, yenilikçi yeni form ve ürünler geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Ar-Ge Labaratuvarları

Tüm farmasötik formlarda ürün geliştirme yeteneğine sahip olacak Helba İlaç Ar-Ge Laboratuvarında, önformülasyon ve formülasyon geliştirme, pilot üretim sahası, analatik geliştirme laboratuvarı ve stabilite kabinleri yer alacaktır.

İnsan Kaynağı

Teknoloji
  • Patent Tarama ve Değerlendirme
  • Hammadde Karakterizasyonu
  • Tüm Dozaj Formlarına Ait Farmasötik Ürün Geliştirme
  • Analitik Metot Geliştirme, Optimizasyon ve Validasyon
  • Laboratuvar Ölçekli ve Scale-Up Üretimler
  • Proses Optimizasyon ve Validasyon
  • Stabilite Çalışmalar
  • Biyoeşdeğerlik ve Klinik Çalışmalar
  • Teknoloji Transfer Çalışmaları
  • Ve Daha Fazlası