Sağlık İçin Bilime Yatırım

Helba Pharma’nın yüksek teknolojiye sahip üretim tesisi 2021 yılının 3. Çeyreğinde faaliyete geçecektir.

Helba Pharma Ar-Ge Laboratuvarı, ulusal ve uluslararası ilaç endüstrisinin değişen ve gelişen ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla en güncel ve bilimsel yöntemlerle non-steril tüm dozaj şekillerinde eşdeğer ilaç geliştirme yeteneği ve altyapısına sahip olacak şekilde kurulmuştur.

Bilgi Transferi

Yürütülecek lokal ürün geliştirme projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve araştırma kuruluşları ile ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Yenilikçi Ürünler

Yürütülecek lokal ürün geliştirme projelerin yanı sıra, yurt içi ve yurt dışındaki iş ortakları ve araştırma kuruluşları ile ortak projeler ile know-how transferi gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

Ar-Ge Labaratuvarları

Tüm farmasötik formlarda ürün geliştirme yeteneğine sahip olacak Helba Pharma Ar-Ge Laboratuvarında, önformülasyon ve formülasyon geliştirme, pilot üretim sahası, analatik geliştirme laboratuvarı ve stabilite kabinleri yer alacaktır.

İnsan Kaynağı

Teknoloji
  • Patent Tarama ve Değerlendirme
  • Hammadde Karakterizasyonu
  • Tüm Dozaj Formlarına Ait Farmasötik Ürün Geliştirme
  • Analitik Metot Geliştirme, Optimizasyon ve Validasyon
  • Laboratuvar Ölçekli ve Scale-Up Üretimler
  • Proses Optimizasyon ve Validasyon
  • Stabilite Çalışmalar
  • Biyoeşdeğerlik ve Klinik Çalışmalar
  • Teknoloji Transfer Çalışmaları