Tüm Dünya İçin Üretim

Helba İlaç’ın en büyük amacı, kurumsal misyonu ile uyumlu olarak, sağlık için geliştirdiği ürünlerini ve operasyonlarını uluslararası pazarlarda da sürdürerek global ölçeğe başarıyla taşımaktır. Bu stratejisiyle Helba İlaç, sektörde güvenilirliği yüksek iş ortakları ile uzun vadeli işbirlikleri kurmaktadır.

Helba İlaç, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Tacikistan, Türkmenistan gibi önemli pazarlarda kendi satış ve pazarlama teşkilatları ile kendi ürünlerinin satışını gerçekleştirmektedir. Ruhsatlı ürün sayısını, portföyüne eklediği yeni ürünlerle birlikte sürekli olarak arttırarak global ölçekte güvenilir bir oyuncu olmaktadır.

Bugün itibari ile Helba İlaç’ın uluslararası pazarlarda, ruhsatlı 254 ürünü (65’i Türkiye’de, 189’u başka ülkelerde olmak üzere) ve dünya çapında 350 çalışanı bulunmaktadır. Ruhsatlı ürün sayısı, ArGe çalışmaları sürmekte olan ve portföyüne eklenmek üzere olan yeni ruhsat alacak ürünler ile beraber daha da artacaktır.

17+ Ülkeye İhracat

Helba İlaç, ilk ihracatını 2012 yılında Azerbaycan’a yapmıştır. Daha sonraki yıllarda, ihracat yapılan ülke sayısı, stratejik öneme sahip Kafkasları, Bağımsız Devletler Topluluğunu, Orta Doğu ve Balkanları da kapsayacak şekilde 20 ülkeye kadar çıkmıştır.

Global Markalar İçin Üretiyoruz

Helba İlaç, global işbirlikleri stratejisi gereği, yeni bitmiş ürün dozaj formları, yeni ruhsatlandırma dosyaları, teknoloji transferleri, ortak pazarlama ve yabancı firmalar için fason üretim anlaşmaları ile sektördeki gücünü artırarak insan sağlığına olan katkılarını ilerletmektedir.

Global İş Birlikleri

Uluslararası Merkez Ofis İstanbul, Türkiye
 • Afganistan
 • Arnavutluk
 • Azerbaycan
 • Gürcistan
 • Irak
 • Kazakistan
 • Kırgızistan
 • Kosova
 • Kuveyt
 • Makedonya
 • Moldova
 • Özbekistan
 • Rusya Federasyonu
 • Tacikistan
 • Türkmenistan
 • Ukrayna
 • Ürdün
 • Filipinler
 • Bosna-Hersek

İş birliğine hazırız!

Yerel ve uluslararası işbirliği olanakları ve fason üretim hakkında görüşmek için bize ulaşın.

İletişim

İş Geliştirme

Helba İlaç, insan sağlığına verdiği değer ölçüsünde hizmetlerini sürdürmek amacıyla yeni ürünleri de portföyüne ekleyerek hem yurt içi hem de uluslararası alanda hizmet kalitelerini arttırmayı en büyük amaç olarak benimsemiştir. Bu amaçla İş Geliştirme Bölümü, in-licensing (lisans alma), out-licensing (lisans verme), co-marketing (ortak pazarlama) ve fason üretim fırsatlarını da araştırmak, değerlendirmek ve geliştirmektedir. Helba İlaç, ulusal ve uluslararası iş birlikleri ve tüm modelleri değerlendirerek yenilikçi ve öncü kimliğini daha ileriye taşımayı sürdürmeye devam edecektir.

Helba İlaç, yakın gelecekte stratejik karar ve planları doğrultusunda imzalamak üzere olduğu yeni iş anlaşmalarıyla, şirket vizyonu ve kültürüyle özdeşleştirmiş olduğu büyüme ve gelişmeyi her zaman sürdürecektir.